264 bài tập trắc nghiệm chuyên đề chiều biến thiên của hàm số


Tài liệu gồm 53 trang, được sưu tầm và tổng hợp bởi thầy giáo Hoàng Tuyên và thầy giáo Lê Minh Tâm, tuyển chọn 264 bài tập trắc nghiệm chuyên đề chiều biến thiên của hàm số, giúp học sinh rèn luyện khi học chương trình Giải tích 12 chương 1 (ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số) và ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Dạng 1. Xét tính đơn điệu của hàm số cho bởi biểu thức.
Dạng 2. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số thông qua bảng biến thiên.
Dạng 3. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số thông qua đồ thị.
+ Bài toán 1. Tìm tham số m để hàm bậc ba đơn điệu trên khoảng r.
+ Bài toán 2. Tìm m để hàm phân thức đơn điệu trên từng khoảng xác định.
+ Bài toán 3. Tìm m để hàm số bậc nhất trên bậc đơn điệu trên miền k.
+ Bài toán 4. Tìm giá trị của tham số m để hàm số bậc ba đơn điệu trên đoạn có độ dài bằng l.
+ Bài toán 5. Tìm giá trị của tham số m để hàm số đơn điệu trên khoảng k – trường hợp cô lập được m.
+ Bài toán 6. Tìm giá trị của tham số m để hàm số đơn điệu trên khoảng k – trường hợp không cô lập được m (hay cô lập được m nhưng giải theo hướng khác).
+ Bài toán 7. Đặt ẩn phụ.
Dạng 4. Xét tính đơn điệu của hàm hợp.
+ Bài toán 1. Cho bảng biên thiên.
+ Bài toán 2. Cho đồ thị f’(x).
+ Bài toán 3. Kẻ thêm đường phụ.
+ Bài toán 4. Vận dụng cao (VDC) không mẫu mực.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com