Chuyên đề nguyên hàm – tích phân và ứng dụng dành cho học sinh TB – yếu – Dương Minh Hùng


Tài liệu gồm 94 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Dương Minh Hùng, phân dạng, hướng dẫn cách giải và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm (mức độ nhận biết – thông hiểu, có đáp án và lời giải chi tiết) chuyên đề nguyên hàm – tích phân và ứng dụng, hỗ trợ học sinh có học lực ở mức trung bình – yếu trong quá trình học tập chương trình Giải tích 12 chương 3 và ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Bài 1: NGUYÊN HÀM.
+ Dạng ①: Nguyên hàm theo định nghĩa và tính chất cơ bản.
+ Dạng ②: Tìm nguyên hàm của hàm số thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Dạng ③: Phương pháp đổi biến số.
+ Dạng ④: Phương pháp từng phần.

Bài 2: TÍCH PHÂN DÙNG ĐỊNH NGHĨA, TÍNH CHẤT.
+ Dạng ①: Tích phân dùng định nghĩa.
+ Dạng ②: Tích phân dùng tính chất.
+ Dạng ③: Tích phân sử dụng định nghĩa chứa tham số a, b, c.

Bài 3: TÍCH PHÂN ĐỔI BIẾN SỐ.
+ Dạng ①: Phương pháp tích phân bằng cách đổi biến số cơ bản.
+ Dạng ②: Tích phân đổi biến chứa tham số a, b, c cơ bản.
+ Dạng ③: Tích phân hàm ẩn đổi biến số cơ bản.

Bài 4: TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN.
+ Dạng ①: Phương pháp tính phân từng phần cơ bản.
+ Dạng ②: Tích phân chứa đa thức và ln.
+ Dạng ③: Tích phân chứa từng phần chứa tham số a, b, c.
+ Dạng ④: Tích phân chứa từng phần hàm ẩn.

Bài 5: DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG.
+ Dạng ①: Ứng dụng của tích phân tính diện tích hình phẳng.
+ Dạng ②: Ứng dụng của tích phân tính diện tích hình phẳng.
+ Dạng ③: Diện tích hình phẳng thông qua đồ thị.

Bài 6: THỂ TÍCH VẬT THỂ TRÒN XOAY.
+ Dạng ①: Bài toán thể tích vật thể.
+ Dạng ②: Bài toán thể tích vật thể tròn xoay quanh trục Ox.
+ Dạng ③: Bài toán thể tích vật thể tròn xoay quanh trục Ox.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com