Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh


Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh gồm 31 trang, tuyển chọn một số bài toán trắc nghiệm và tự luận tiêu biểu, giúp học sinh khối 11 rèn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi HK1 Toán 11 sắp tới.

A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.
1. Hàm số lượng giác.
2. Phương trình lượng giác cơ bản.
3. Một số phương trình lượng giác thường gặp.
II. Tổ hợp – Xác suất.
1. Quy tắc đếm.
2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp.
3. Nhị thức Niu – tơn.
4. Phép thử và biến cố.
5. Xác suất của biến cố.
III. Dãy số – Cấp số cộng – Cấp số nhân.
1. Phương pháp quy nạp toán học.
2. Dãy số.
3. Cấp số cộng.
4. Cấp số nhân.
IV. Phép dời hình và phép đồng dạng.
1. Phép tịnh tiến.
2. Phép quay.
3. Phép vị tự.
4. Phép dời hình.
5. Phép đồng dạng.
V. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song.
1. Bài toán tìm giao tuyến, giao điểm, thiết diện. Chứng minh ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng quy.
2. Chứng minh hai đường thẳng song song, đường thẳng song song với mặt phẳng, hai mặt phẳng song song.
B. BÀI TẬP
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com