Đề khảo sát chất lượng lần 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh


Đề khảo sát chất lượng lần 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh mã đề 101 gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng lần 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh:
+ Cho tam giác ABC. Tìm quỹ tích điểm M thỏa mãn: |2MA + 3MB + 4MC| = |MB – MA|.
A. Quỹ tích của M là đường trung trục của đoạn AB.
B. Quỹ tích của M là trung điểm của đoạn AB.
C. Quỹ tích của M là đường tròn bán kính AB/2.
D. Quỹ tích của M là đường tròn bán kính AB/9.
+ Một lớp có n học sinh trong đó có 16 học sinh học giỏi Toán, 10 học sinh giỏi Vật lý, 15 học sinh giỏi Hóa học, 5 học sinh giỏi cả Toán và Vật lý, 6 học sinh giỏi cả Vật lý và Hóa học, 4 học sinh giỏi Toán và Hóa học, 6 học sinh không giỏi môn nào trong ba môn Toán, Vật lý, Hóa học và có 8 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Vật lý, Hóa học. Tìm số học sinh trong lớp?
+ Một gia đình có ba người lớn và hai trẻ nhỏ đi xem xiếc mua vé hết 590.000 đồng. Một gia đình khác có hai người lớn và một trẻ nhỏ cũng đi xem xiếc và mua vé hết 370.000 đồng. Hỏi giá một vé của trẻ nhỏ bao nhiêu tiền?
A. 50.000 đồng. B. 80.000 đồng. C. 60.000 đồng. D. 70.000 đồng.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com