Đề khảo sát chất lượng lần 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh


Đề khảo sát chất lượng lần 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh mã đề 101 gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 101, 239, 353, 477, 593, 615, 737, 859, 971, 193, 275, 397.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng lần 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh:
+ Cho hàm số f(x) liên tục trên R và hàm số f'(x) có bảng biến thiên như sau. Tìm mệnh đề đúng?
A. Hàm số y = f(x) có 2 điểm cực tiểu và 1 điểm cực đại.
B. Hàm số y = f(x) có 1 điểm cực tiểuvà 1 điểm cực đại.
C. Hàm số không có giá trị lớn nhất và không có giá trị nhỏ nhất.
D. Hàm số y = f(x) có 1 điểm cực tiểu và 2 điểm cực đại.
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn x^2 + y^2 – 2x – 4y – 11 = 0. Tìm bán kính của đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số k = −2020 và phép tịnh tiến theo véctơ v = (2019;2020) là?
+ Cho một hình nón đỉnh S có độ dài đường sinh bằng 10cm, bán kính đáy bằng 6cm. Cắt hình nón đã cho bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng chứa đáy được một hình nón (N) đỉnh S có chiều cao bằng 16/5 cm. Tính diện tích xung quay của khối nón (N).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com