Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk


Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk mã đề 225 gồm 02 trang với 16 câu trắc nghiệm (04 điểm) và 04 câu tự luận (06 điểm), thời gian làm bài 60 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày … tháng 11 năm 2020, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Phép đối xứng trục biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.
B. Phép quay biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.
C. Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.
D. Phép vị tự biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.
+ Tìm mệnh đề sai:
A. Phép vị tự là phép dời hình. B. Phép vị tự có tỉ số k = ± 1 là phép dời hình.
C. Phép quay là phép đồng dạng. D. Phép dời hình là phép đồng dạng với tỉ số k = 1.
+ Cho chóp S.ABCD có đáy là tứ giác lồi ABCD (AB không song song với CD). Lấy K thuộc đoạn BC, I trung điểm SA.
a) Tìm giao tuyến của (SAB) và (SCD). b) Tìm giao điểm của KI và (SBD).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com