Đề KSCL lần 2 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc


Ngày … tháng 12 năm 2020, trường THPT Nguyễn Viết Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng lần 2 môn Toán lớp 10 năm học 2020 – 2021.

Đề KSCL lần 2 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc mã đề 097 gồm 05 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL lần 2 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Cho tam giác ABC, I là trung điểm của BC và điểm M sao cho |MB + MC| = 2|AB – AC|. Khi đó tập hợp điểm M là:
A. đường tròn tâm I, bán kính BC. B. đường tròn tâm B, bán kính IC.
C. đường tròn tâm C, bán kính IB. D. đường trung trực của BC.
+ Cho hình bình hành ABCD, M và N là các điểm lần lượt nằm trên đoạn AB và CD sao cho AM/AB = 1/3, CN/CD = 1/2, G là trọng tâm tam giác BMN, I là điểm xác đinh bởi BI = kBC. Giá trị của k để A, I, G thẳng hàng là?
+ Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Số 4 không là số chính phương. B. 2020 > 2019.
C. Số 6 là số nguyên tố. D. 2021 =< 2020.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com