Đề thi giữa HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Hồ Nghinh – Quảng Nam


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh khối 12 đề thi giữa HK1 Toán 12 năm học 2020 – 2021 trường THPT Hồ Nghinh – Quảng Nam; đề thi gồm 05 trang với 32 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút, đề thi có đáp án.

Ma trận đề thi giữa HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Hồ Nghinh – Quảng Nam:
+ Cho đồ thị tìm khoảng biến thiên.
+ Cho bảng biến thiên tìm khoảng biến thiên.
+ Cho hàm số tìm khoảng biến thiên.
+ Điều kiện của tham số m để hàm số đơn điệu trên khoảng, đoạn.
+ Cho đồ thị xác định điểm cực trị.
+ Cho bảng biến thiên xác định điểm cực trị.
+ Cực trị của hàm số khi biết đạo hàm.
+ Điều kiện tham số m để hàm số đạt cực trị tại một điểm.
+ Tổng hợp bài toán cực trị.
+ GTLN và GTNN của hàm số khi biết đồ thị.
+ GTLN và GTNN của hàm số trên một đoạn.
+ GTLN và GTNN của hàm số trên một khoảng.
+ Bài toán thực tế.
+ Tiệm cận của hàm số khi biết bảng biến thiên.
+ Cho hàm số, tìm tiệm cận.
+ Tìm hàm số khi biết đồ thị.
+ Tìm số ngiệm phương trình f(x) = a (a là hằng số) khi biết đồ thị hoặc bảng biến thiên của hàm số f(x).
+ Số giao điểm của đồ thị hai hàm số.
+ Tiếp tuyến của đồ thị hàm số.
+ Điều kiện của m về số giao điểm của đồ thị (C) và đường thẳng d.
+ Bài toán tổng hợp.
+ Số mặt, số cạnh của một khối đa diện.
+ Các khối đa diện đều.
+ Số mặt phẳng đối xứng của một khối đa diện.
+ Công thức thể tích.
+ Thể tích khi biết diện tích đáy và chiều cao.
+ Thể tích khối lập phương hoặc hộp chữ nhật.
+ Thể tích khối chóp.
+ Tỉ số thể tích.
+ Thể tích khối chóp.
+ Thể tích khối lăng trụ.
+ Bài toán tổng hợp.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com