Đề thi giữa HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Trần Hưng Đạo – Quảng Nam


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh khối 12 đề thi giữa HK1 Toán 12 năm học 2020 – 2021 trường THPT Trần Hưng Đạo – Quảng Nam; đề thi gồm 07 trang với 32 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi giữa HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Trần Hưng Đạo – Quảng Nam:
+ Cho dạng đồ thị hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d (a ≠ 0) ở hình bên. Tìm mệnh đề đúng về dấu của a và nghiệm của y’.
A. a < 0 và y’ = 0 có hai nghiệm phân biệt. B. a > 0 và y’ = 0 có hai nghiệm phân biệt.
C. a < 0 và y’ = 0 vô nghiệm. D. a > 0 và y’ = 0 vô nghiệm.
+ Cho dạng đồ thị hàm số y = ax4 + bx2 + c (a ≠ 0) ở hình bên. Tìm mệnh đề đúng về dấu của a và số nghiệm của y’.
A. a < 0 và y’ = 0 có một nghiệm. B. a > 0 và y’ = 0 có một nghiệm.
C. a < 0 và y’ = 0 có ba nghiệm. D. a > 0 và y’ = 0 có ba nghiệm.
+ Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông tại A, AB = 2a, BC = 4a. Hình chiếu vuông góc của A’ trên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm H của cạnh AC, góc giữa mặt phẳng (BCC’B’) và mặt phẳng (ABC) bằng 60 độ. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com