Đề thi giữa kì 1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Thạnh Hóa – Long An


Đề thi giữa kì 1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Thạnh Hóa – Long An được biên soạn theo dạng trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, đề gồm 03 trang với 24 câu trắc nghiệm (06 điểm) và 04 câu tự luận (04 điểm), thời gian 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết mã đề 001.

Trích dẫn đề thi giữa kì 1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Thạnh Hóa – Long An:
+ Giả sử một công việc có thể được thực hiện theo phương án A hoặc phương án B. Có n cách thực hiện phương án A và m cách thực hiện phương án B. Khi đó công việc có thể được thực hiện bởi bao nhiêu cách?
+ Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8}.
a) Liệt kê tất cả các tập con có 3 phần tử của A, biết rằng tổng 3 phần tử đó là một số chia hết cho 9.
b) Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 9 được lập từ tập hợp A.
+ Cho hình bình hành ABCD. Kết luận nào sau đây đúng?
A. Phép tịnh tiến theo vectơ DA biến B thành C. B. Phép tịnh tiến theo vectơ DA biến A thành D.
C. Phép tịnh tiến theo vectơ DA biến C thành A. D. Phép tịnh tiến theo vectơ DA biến C thành B.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com