10 đề ôn thi giữa kỳ 2 Toán 12 có đáp án và lời giải – Nguyễn Bảo Vương


Tài liệu gồm 155 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, tuyển chọn 10 đề ôn thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 12 có đáp án và lời giải chi tiết, các đề được biên soạn theo hình thức đề trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 35 câu, chiếm 07 điểm, phần tự luận gồm 04 câu, chiếm 03 điểm, thời gian làm bài 90 phút.

Mục lục tài liệu 10 đề ôn thi giữa kỳ 2 Toán 12 có đáp án và lời giải – Nguyễn Bảo Vương:
1. Đề số 1.
+ Đề bài (Trang 1).
+ Đáp án và lời giải (Trang 6).
2. Đề số 2.
+ Đề bài (Trang 17).
+ Đáp án và lời giải (Trang 22).
3. Đề số 3.
+ Đề bài (Trang 32).
+ Đáp án và lời giải (Trang 37).
4. Đề số 4.
+ Đề bài (Trang 48).
+ Đáp án và lời giải (Trang 52).
5. Đề số 5.
+ Đề bài (Trang 62).
+ Đáp án và lời giải (Trang 67).
6. Đề số 6.
+ Đề bài (Trang 78).
+ Đáp án và lời giải (Trang 83).
7. Đề số 7.
+ Đề bài (Trang 93).
+ Đáp án và lời giải (Trang 98).
8. Đề số 8.
+ Đề bài (Trang 108).
+ Đáp án và lời giải (Trang 113).
9. Đề số 9.
+ Đề bài (Trang 125).
+ Đáp án và lời giải (Trang 129).
10. Đề số 10.
+ Đề bài (Trang 140).
+ Đáp án và lời giải (Trang 145).
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]