30 đề ôn thi học kì 2 môn Toán 12 có đáp án


Tài liệu gồm 115 trang, tuyển chọn 30 đề ôn thi học kì 2 môn Toán 12 có đáp án, giúp học sinh lớp 12 ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi HK2 Toán 12.

Mục lục tài liệu 30 đề ôn thi học kì 2 môn Toán 12 có đáp án:
+ Đề số 1: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 02).
+ Đề số 2: 40 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận – 90 phút (Trang 06).
+ Đề số 3: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 10).
+ Đề số 4: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 13).
+ Đề số 5: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 18).
+ Đề số 6: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 22).
+ Đề số 7: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 27).
+ Đề số 8: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 31).
+ Đề số 9: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 36).
+ Đề số 10: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 40).
+ Đề số 11: 40 câu trắc nghiệm + 30 câu tự luận – 90 phút (Trang 44).
+ Đề số 12: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 48).
+ Đề số 13: 30 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận – 90 phút (Trang 52).
+ Đề số 14: 30 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận – 90 phút (Trang 54).
+ Đề số 15: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 57).
+ Đề số 16: 30 câu trắc nghiệm + 08 câu tự luận – 90 phút (Trang 61).
+ Đề số 17: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 64).
+ Đề số 18: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 68).
+ Đề số 19: 24 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận – 90 phút (Trang 73).
+ Đề số 20: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 75).
+ Đề số 21: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 79).
+ Đề số 22: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 84).
+ Đề số 23: 40 câu trắc nghiệm + 02 câu tự luận – 90 phút (Trang 88).
+ Đề số 24: 40 câu trắc nghiệm + 02 câu tự luận – 90 phút (Trang 92).
+ Đề số 25: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 95).
+ Đề số 26: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 100).
+ Đề số 27: 30 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận – 90 phút (Trang 103).
+ Đề số 28: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 106).
+ Đề số 29: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 111).
+ Đề số 30: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 115).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com