5 dạng toán nguyên hàm thường gặp


Tài liệu gồm 77 trang, được tổng hợp bởi thầy giáo Hoàng Tuyên và thầy giáo Lê Minh Tâm, tuyển chọn 205 bài tập nguyên hàm thường gặp trong chương trình Giải tích 12 chương 3.

Các bài tập nguyên hàm được phân chia thành 5 dạng toán:
Dạng toán 1. Tìm nguyên hàm bằng bảng nguyên hàm.
+ Dạng 1.1. Áp dụng bảng nguyên hàm (không có điều kiện).
+ Dạng 1.2. Áp dụng bảng nguyên hàm tìm nguyên hàm có điều kiện.
Dạng toán 2. Tìm nguyên hàm theo phương pháp vi phân.
+ Dạng 2.1. Tìm nguyên hàm theo phương pháp vi phân (không có điều kiện).
+ Dạng 2.1. Tìm nguyên hàm theo phương pháp vi phân (có điều kiện).
Dạng toán 3. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến.
+ Dạng 3.1. Tìm nguyên hàm theo phương pháp đổi biến số (không có điều kiện).
+ Dạng 3.2. Tìm nguyên hàm theo phương pháp đổi biến số (có điều kiện).
Dạng toán 4. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp từng phần.
+ Dạng 4.1. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp từng phần (không có điều kiện).
+ Dạng 4.2. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp từng phần (có điều kiện).
Dạng toán 5. Sử dụng nguyên hàm để giải toán.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com