Bài tập nguyên hàm dành cho học sinh trung bình – yếu


Tài liệu gồm 74 trang, tổng hợp bài tập trắc nghiệm nguyên hàm mức độ nhận biết – thông hiểu (NB – TH), có đáp án và lời giải chi tiết, phù hợp với đối tượng học sinh trung bình – yếu trong quá trình học tập chương trình Giải tích 12 chương 3 (nguyên hàm, tích phân và ứng dụng).

Dạng toán 1: Sử dụng nguyên hàm cơ bản (Trang 1).
Dạng toán 2: Nguyên hàm có điều kiện (Trang 6).
Dạng toán 3: Phương pháp đổi biến số (Trang 10).
Dạng toán 4: Phương pháp từng phần (Trang 14).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com