Đề KSCL học kỳ 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường chuyên Đại học Vinh – Nghệ An


Đề KSCL học kỳ 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường chuyên Đại học Vinh – Nghệ An được biên soạn theo dạng đề thi 100% trắc nghiệm, đề gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL học kỳ 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường chuyên Đại học Vinh – Nghệ An:
+ Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA vuông góc với (ABC). Tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC là:
A. Trung điểm của SA. B. Trung điểm của SC. C. Trung điểm của SB. D. Trung điểm của AC.
+ Một nguồn âm đẳng hướng phát ra từ điểm O. Mức cường độ âm tại điểm M cách O một khoảng R được tính bởi công thức LM = log k/R2 (Ben), với k > 0 là hằng số. Biết điểm O thuộc đoạn thẳng AB và mức cường độ âm tại A và B lần lượt là LA = 4,3 (Ben) và LB = 5 (Ben). Mức cường độ âm tại trung điểm của AB bằng (làm tròn đến hai chữ số thập phân).
+ Mỗi mặt của hình bát diện đều là:
A. Hình vuông. B. Tam giác đều. C. Bát giác đều. D. Ngũ giác đều.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]