Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 11 năm học 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bắc Ninh


Sáng thứ Ba ngày 05 tháng 01 năm 2021, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ thi kiểm tra đánh giá chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối 11 giai đoạn cuối học kì 1 (HKI / HK1) năm học 2020 – 2021.

Đề thi cuối học kỳ 1 Toán 11 năm học 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bắc Ninh gồm 03 trang với 28 câu trắc nghiệm và 02 câu tự luận, phần trắc nghiệm chiếm 7,0 điểm, phần tự luận chiếm 3,0 điểm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi cuối học kỳ 1 Toán 11 năm học 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Cho các mệnh đề sau:
(1) Hai đường thẳng phân biệt không song song với nhau thì chéo nhau.
(2) Nếu hai mặt phẳng lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng song song với hai đường thẳng đã cho.
(3) Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng (P) thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P) đều song song với a.
Số mệnh đề đúng là?
+ Cho tứ diện ABCD có M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AD, BC và BD (tham khảo hình vẽ bên). Gọi đường thẳng d là giao tuyến của mặt phẳng (MNP) và mặt phẳng (ACD). Khẳng định nào sau đây đúng?
A. d song song với AB. B. d song song với CD.
C. d song song với AC. D. d song song với BC.
+ Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. Lấy các điểm phân biệt A, B thuộc a; C, D thuộc b. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. AD cắt BC. B. AD song song với BC.
C. AD và BC đồng phẳng. D. AD và BC chéo nhau.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com