Đề thi cuối kỳ 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề thi cuối kỳ 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh; đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm và 05 câu tự luận, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

Trích dẫn đề thi cuối kỳ 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh:
+ Câu nào sau đây không phải là mệnh đề?
A. 4 là một số nguyên tố. B. 6 là một số tự nhiên.
C. Nước là một loại chất lỏng. D. Hôm nay trời mưa to quá!
+ Xác định hàm số bậc hai y = ax2 + bx + c biết rằng đồ thị hàm số là parabol đi qua điểm A(0;5) và có đỉnh là I(1;3).
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho các điểm A(−2;3), B(2;1), C(0;-3) và D(-1;-2). Gọi M(x;y) với x > 0 là điểm thuộc đồ thị hàm số y = x + 1 sao cho (MA – 3MB + MC).MD = 6. Khi đó x thuộc khoảng nào sau đây?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com