Đề thi cuối kỳ 1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Hướng Hóa – Quảng Trị


Đề thi cuối kỳ 1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Hướng Hóa – Quảng Trị được biên soạn theo hình thức 100% trắc nghiệm, đề gồm 04 trang với 40 câu hỏi và bài toán, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 201, 205, 209, 213.

Trích dẫn đề thi cuối kỳ 1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Hướng Hóa – Quảng Trị:
+ Trong các phát biểu sau về hình biểu diễn của một hình trong không gian, phát biểu nào sai?
A. Hình biểu diễn của đoạn thẳng là đường thẳng.
B. Hình biểu diễn phải giữ nguyên quan hệ thuộc giữa điểm và đường thẳng.
C. Hình biểu diễn của hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng cắt nhau.
D. Hình biểu diễn của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song.
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC, BC. Trên đoạn BD lấy điểm P sao cho BP = 3PD. Giao điểm của đường thẳng CD và mặt phẳng (PMN) là:
A. điểm S với S là giao điểm của CD và MN.
B. điểm S với S là giao điểm của CD và MC.
C. điểm S với S là giao điểm của CD và NP.
D. điểm S với S là giao điểm của CD và MP.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là:
A. đường thẳng qua S và song song với AD.
B. đường SO với O là tâm của hình bình hành ABCD.
C. đường thẳng qua S và cắt AB.
D. đường thẳng qua S và song song với CD.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]