Đề thi HK1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Nam Duyên Hà – Thái Bình


Đề thi HK1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Nam Duyên Hà – Thái Bình được dành cho học sinh khối 11 theo học chương trình Toán 11 cơ bản (chương trình chuẩn), đề thi gồm 05 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 101.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Nam Duyên Hà – Thái Bình:
+ Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Qua một điểm nằm ngoài mặt phẳng cho trước ta vẽ được một và chỉ một đường thẳng song song với mặt phẳng cho trước đó.
B. Nếu hai mặt phẳng (α) và (β) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng đều song song với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (β).
C. Nếu hai đường thẳng song song với nhau lần lượt nằm trong hai mặt phẳng phân biệt mặt phẳng (α) và (β) thì (α) và (β) song song với nhau.
D. Nếu hai mặt phẳng (α) và (β) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (α) đều song song với mặt phẳng (β).
+ Ở một phường, giữa khu vực A và khu vực B có 8 con đường khác nhau nối hai khu (đều là đường hai chiều). Một người muốn đi từ khu A đến khu B rồi trở về bằng hai con đường khác nhau. Số cách đi rồi về là?
+ Khẳng định nào sau đây là đúng khi đánh giá bài làm trên của học sinh?
A. Học sinh chứng minh sai vì không dùng giả thiết qui nạp.
B. Học sinh không kiểm tra bước 1 (bước cơ sở) của phương pháp qui nạp khi n = 1.
C. Học sinh trên chứng minh đúng.
D. Học sinh chứng minh sai vì không có giả thiết qui nạp.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com