Đề thi HK1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Phan Ngọc Tòng – Bến Tre


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi HK1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Phan Ngọc Tòng – Bến Tre, đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm và 04 câu tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Phan Ngọc Tòng – Bến Tre:
+ Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
A. Phương trình sin x = a có nghiệm với mọi số thực a.
B. Phương trình tan x = a và phương trình cot x = a có nghiệm với mọi số thực a.
C. Phương trình cos x = a có nghiệm với mọi số thực a.
D. Cả ba đáp án trên đều sai.
+ Có 5 tem thư khác nhau và 6 bì thư khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 3 tem và 3 bì rồi dán 3 tem vào 3 bì thư?
+ Trong măt phẳng Oxy, cho điểm M(2;-5). Tìm tọa độ điểm M’ là ảnh của điểm M qua phép quay tâm O, góc quay π/2.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com