Đề thi HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Minh Châu – Hưng Yên


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi HK1 Toán 12 năm học 2020 – 2021 trường THPT Minh Châu – Hưng Yên; đề thi gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 126, 231, 387, 459, 594, 691, 734, 839, 991, 040, 124, 239.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Minh Châu – Hưng Yên:
+ Có một miếng tôn hình tam giác ABC đều cạnh 3dm (như hình vẽ). Gọi K là trung điểm của BC. Người ta dùng compa có tâm là A và bán kính AK vạch cung tròn MN (M, N thứ tự thuộc cạnh AB và AC) rồi cắt miếng tôn theo cung tròn đó. Lấy phần hình quạt người ta gò sao cho cạnh AM và AN trùng nhau thành một cái phễu hình nón không đáy với đỉnh A. Tính thể tích V của cái phễu.
+ Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau và các chữ số thuộc tập hợp {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S, xác suất để số đó không có hai chữ số liên tiếp nào cùng chẵn bằng?
+ Cho hai hàm số đa thức bậc bốn y = f(x) và y = g(x) có đồ thị như hình vẽ, trong đó đường đậm hơn là đồ thị hàm số y = f(x). Biết rằng hai đồ thị này tiếp xúc với nhau tại điểm có hoành độ là -3 và cắt nhau tại hai điểm nữa có hoành độ lần lượt là -1 và 3. Số giá trị nguyên của tham số m thuộc [-2021;1] để bất phương trình f(x) >= g(x) + m nghiệm đúng với mọi x thuộc [-3;3]?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]