Bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm học 2020 – 2021


Tài liệu gồm 139 trang, tuyển chọn 20 đề ôn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán năm học 2020 – 2021 có đáp án; các đề được biên soạn theo hình thức và cấu trúc tương tự đề thi chính thức tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục lục tài liệu bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm học 2020 – 2021:
1. PHẦN ĐỀ BÀI
+ Đề ôn thi số 01 (Trang 02). + Đề ôn thi số 02 (Trang 09).
+ Đề ôn thi số 03 (Trang 15). + Đề ôn thi số 04 (Trang 22).
+ Đề ôn thi số 05 (Trang 30). + Đề ôn thi số 06 (Trang 36).
+ Đề ôn thi số 07 (Trang 41). + Đề ôn thi số 08 (Trang 47).
+ Đề ôn thi số 09 (Trang 54). + Đề ôn thi số 10 (Trang 61).
+ Đề ôn thi số 11 (Trang 67). + Đề ôn thi số 12 (Trang 74).
+ Đề ôn thi số 13 (Trang 81). + Đề ôn thi số 14 (Trang 88).
+ Đề ôn thi số 15 (Trang 95). + Đề ôn thi số 16 (Trang 101).
+ Đề ôn thi số 17 (Trang 107). + Đề ôn thi số 18 (Trang 113).
+ Đề ôn thi số 19 (Trang 119). + Đề ôn thi số 20 (Trang 125).
2. PHẦN ĐÁP ÁN
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com