Đề KSCL Toán 10 lần 2 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc


Ngày … tháng 02 năm 2021, trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng các môn thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm học 2020 – 2021 lần thứ hai.

Đề KSCL Toán 10 lần 2 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc mã đề 101 gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán hình thức trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 101.

Trích dẫn đề KSCL Toán 10 lần 2 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc:
+ Cho hệ phương trình. Gọi a0 là một giá trị của tham số a để tổng bình phương hai nghiệm của hệ phương trình đạt giá trị nhỏ nhất. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 2. Gọi M, N lần lượt là trung điểm đoạn thẳng AB và CD. Trên đoạn thẳng MN lấy điểm H sao cho HM = 3HN. Lấy điểm I thuộc đường thẳng CD sao cho BI vuông góc AH. Biết C(1;1), D(5;3). Tìm tọa độ điểm I.
+ Cho tam giác ABC đều cạnh bằng a. Tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức 4MA2 + MB2 + MC2 = 7a2/2 nằm trên một đường tròn (C) có bán kính R. Tính R.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com