Đề thi thử Toán tốt nghiệp THPT 2021 lần 1 trường Đào Duy Từ – Hà Nội


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử Toán tốt nghiệp THPT 2021 lần 1 trường THPT Đào Duy Từ, thành phố Hà Nội; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi thử Toán tốt nghiệp THPT 2021 lần 1 trường Đào Duy Từ – Hà Nội:
+ Tỉ lệ tăng dân số hàng năm của một quốc gia X là 0,2%. Năm 1998 dân số của quốc gia X là 125500000 người. Hỏi sau bao nhiêu năm thì dân số của quốc gia X là 140000000 người?
A. 54 năm. B. 6 năm. C. 55 năm. D. 5 năm.
+ Cho khối tứ diện ABCD có thể tích V. Gọi G1, G2, G3, G4 lần lượt là trọng tâm của bốn mặt của hình tứ diện. Thể tích khối tứ diện G1G2G3G4 bằng?
+ Xét các số phức z thỏa mãn |iz + 3 – 2i| = 4. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức w = 2iz + 5 – 6i là một đường tròn có tâm I(a;b), bán kính R. Tính T = a + b + R.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com