Lý thuyết, các dạng toán và bài tập tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng


Tài liệu gồm 72 trang, tóm tắt lý thuyết, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán, tuyển chọn các bài tập từ cơ bản đến nâng cao chuyên đề tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng, giúp học sinh lớp 10 tham khảo khi học chương trình Hình học 10 chương 2 (Toán 10).

1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ TỪ 0◦ ĐẾN 180◦
I. Tóm tắt lí thuyết.
1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0◦ đến 180◦.
2. Góc giữa hai vec-tơ.
II. Các dạng toán.
Dạng 1. Tính các giá trị lượng giác.
Dạng 2. Tính giá trị các biểu thức lượng giác.
Dạng 3. Chứng minh đẳng thức lượng giác.

2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ
I. Tóm tắt lý thuyết.
1. Định nghĩa.
2. Các tính chất của tích vô hướng.
3. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng.
4. Ứng dụng.
II. Các dạng toán.
Dạng 1. Các bài toán tính tích vô hướng của hai véc-tơ.
Dạng 2. Tính góc giữa hai véc-tơ – góc giữa hai đường thẳng – điều kiện vuông góc.
Dạng 3. Chứng minh đẳng thức về tích vô hướng hoặc về độ dài.
Dạng 4. Ứng dụng của biểu thức toạ độ tích vô hướng vào tìm điểm thoả mãn điều kiện cho trước.
Dạng 5. Tìm tọa độ các điểm đặc biệt trong tam giác – tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của một điểm lên đường thẳng.

3. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VÀ GIẢI TAM GIÁC
I. Tóm tắt lý thuyết.
1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông.
2. Định lý hàm số cosin, công thức trung tuyến.
3. Định lý sin.
4. Các công thức diện tích tam giác.
II. Các dạng toán.
Dạng 1. Một số bài tập giúp nắm vững lý thuyết.
Dạng 2. Xác định các yếu tố còn lại của một tam giác khi biết một số yếu tố về cạnh và góc của tam giác đó.
Dạng 3. Diện tích tam giác.
Dạng 4. Chứng minh hệ thức liên quan giữa các yếu tố trong tam giác.
Dạng 5. Nhận dạng tam giác vuông.
Dạng 6. Nhận dạng tam giác cân.
Dạng 7. Nhận dạng tam giác đều.
Dạng 8. Ứng dụng giải tam giác vào đo đạc.

4. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II
I. Đề số 1a.
II. Đề số 1b.
III. Đề số 2a.
IV. Đề số 2b.
V. Đề số 3a.
VI. Đề số 3b.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]