Phiếu bài tập tích phân hàm ẩn có đáp án và lời giải


Tài liệu gồm 65 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Bá Bảo (CLB Giáo Viên Trẻ Thành Phố Huế), tuyển tập 05 phiếu bài tập tích phân hàm ẩn có đáp án và lời giải, giúp học sinh lớp 12 rèn luyện khi học chương trình Giải tích 12 chương 3 (nguyên hàm, tích phân và ứng dụng) và ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Mục lục tài liệu phiếu bài tập tích phân hàm ẩn có đáp án và lời giải:
Phiếu ôn tập số 01 (Trang 02).
Đáp án và lời giải phiếu ôn tập số 01 (Trang 05).
Phiếu ôn tập số 02 (Trang 15).
Đáp án và lời giải phiếu ôn tập số 02 (Trang 18).
Phiếu ôn tập số 03 (Trang 28).
Đáp án và lời giải phiếu ôn tập số 03 (Trang 31).
Phiếu ôn tập số 04 (Trang 40).
Đáp án và lời giải phiếu ôn tập số 04 (Trang 43).
Phiếu ôn tập số 05 (Trang 54).
Đáp án và lời giải phiếu ôn tập số 05 (Trang 57).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com