25 đề ôn tập học kỳ 2 Toán 12 năm học 2020 – 2021 – Đặng Việt Đông


Tài liệu gồm 495 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Việt Đông (giáo viên Toán trường THPT Nho Quan A, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), tuyển chọn 25 đề ôn tập học kỳ 2 Toán 12 năm học 2020 – 2021 có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 12 rèn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát chất lượng môn Toán 12 giai đoạn cuối học kì 2 năm học 2020 – 2021.

Mục lục tài liệu 25 đề ôn tập học kỳ 2 Toán 12 năm học 2020 – 2021 – Đặng Việt Đông:
Đề số 01: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 02).
Đề số 02: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 15).
Đề số 03: 40 câu trắc nghiệm + 02 câu tự luận (Trang 32).
Đề số 04: 40 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận (Trang 55).
Đề số 05: 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận (Trang 72).
Đề số 06: 50 câu trắc nghiệm (Trang 89).
Đề số 07: 50 câu trắc nghiệm (Trang 108).
Đề số 08: 50 câu trắc nghiệm (Trang 128).
Đề số 09: 50 câu trắc nghiệm (Trang 151).
Đề số 10: 50 câu trắc nghiệm (Trang 168).
Đề số 11: 50 câu trắc nghiệm (Trang 192).
Đề số 12: 50 câu trắc nghiệm (Trang 215).
Đề số 13: 50 câu trắc nghiệm (Trang 237).
Đề số 14: 50 câu trắc nghiệm (Trang 259).
Đề số 15: 50 câu trắc nghiệm (Trang 282).
Đề số 16: 50 câu trắc nghiệm (Trang 303).
Đề số 17: 50 câu trắc nghiệm (Trang 324).
Đề số 18: 50 câu trắc nghiệm (Trang 346).
Đề số 19: 50 câu trắc nghiệm (Trang 367).
Đề số 20: 50 câu trắc nghiệm (Trang 389).
Đề số 21: 50 câu trắc nghiệm (Trang 406).
Đề số 22: 50 câu trắc nghiệm (Trang 426).
Đề số 23: 50 câu trắc nghiệm (Trang 443).
Đề số 24: 50 câu trắc nghiệm (Trang 461).
Đề số 25: 50 câu trắc nghiệm (Trang 478).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com