5 dạng toán ứng dụng của tích phân thường gặp


Tài liệu gồm 124 trang, được tổng hợp bởi thầy giáo Hoàng Tuyên và thầy giáo Lê Minh Tâm, tuyển chọn các dạng bài tập ứng dụng của tích phân thường gặp trong chương trình Giải tích 12 chương 3 (nguyên hàm, tích phân và ứng dụng).

Các bài tập ứng dụng của tích phân được phân chia thành 5 dạng toán:
DẠNG TOÁN 1. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG.
Dạng 1.1. Ứng dụng của tích phân tính diện tích hình phẳng (không có điều kiện).
Dạng 1.2. Ứng dụng của tích phân tính diện tích hình phẳng (có điều kiện).
DẠNG TOÁN 2. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN TÍNH THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY.
Dạng 2.1. Ứng dụng của tích phân tính thể tích khối tròn xoay (không có điều kiện).
Dạng 2.2. Ứng dụng của tích phân tính thể tích khối tròn xoay (có điều kiện).
DẠNG TOÁN 3. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG.
Dạng 3.1. Bài toán cho biết hàm số của vận tốc, quãng đường của chuyển động.
Dạng 3.2. Bài toán cho biết đồ thị của vận tốc, quãng đường của chuyển động.
DẠNG TOÁN 4. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ.
Dạng 4.1. Bài toán liên quan đến diện tích.
Dạng 4.2. Bài toán liên quan đến thể tích.
DẠNG TOÁN 5. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN ĐẠI SỐ.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]