Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán khối 11


Tài liệu gồm 21 trang, phân dạng và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm Toán 11, giúp học sinh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11.

Phần 1. Phần trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11.
Bài 1. Giới hạn của dãy số.
+ Dạng 1. Dãy số dạng phân thức.
+ Dạng 2. Dãy số chứa căn thức.
+ Dạng 3. Dãy số chứa lũy thừa.
+ Dạng 4. Tổng cấp số nhân lùi vô hạn.
Bài 2. Giới hạn của hàm số.
+ Dạng 1. Giới hạn hữu hạn.
+ Dạng 2. Giới hạn một bên.
+ Dạng 3. Giới hạn tại vô cực.
+ Dạng 4. Giới hạn vô định.
Bài 3. Hàm số liên tục.
+ Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết.
+ Dạng 2. Hàm số liên tục tại một điểm.
+ Dạng 3. Liên tục trên khoảng.
+ Dạng 4. Chứng minh phương trình có nghiệm.

Phần 2. Phần trắc nghiệm Hình học 11.
Bài 1. Vectơ trong không gian.
Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc.
+ Dạng 1. Góc của hai véctơ.
+ Dạng 2. Góc của hai đường thẳng.
+ Dạng 3. Hai đường thẳng vuông góc.
Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
+ Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết.
+ Dạng 2. Xác định quan hệ vuông góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, đường thẳng và đường thẳng.
+ Dạng 3. Xác định góc của đường thẳng và mặt phẳng.
+ Dạng 4. Một số bài toán liên quan khác.

Phần 3. Phần tự luận Đại số và Giải tích 11 + Hình học 11.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com