Đề kiểm tra định kì Toán 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường chuyên Bắc Ninh


Đề kiểm tra định kì Toán 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường chuyên Bắc Ninh có đáp án và lời giải chi tiết, kỳ thi nhằm rèn luyện kiến thức hướng đến kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm học 2020 – 2021.

Trích dẫn đề kiểm tra định kì Toán 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường chuyên Bắc Ninh:
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M thuộc mặt cầu và ba điểm A(1;0;0), B(2;1;3), C(0;2;-3). Biết rằng quỹ tích các điểm M thỏa mãn MA2 + 2MB.MC = 8 là một đường tròn cố định, tính bán kính r của đường tròn này.
+ Hình đa diện nào sau đây có tâm đối xứng?
A. Hình lăng trụ tam giác. B. Hình tứ diện đều.
C. Hình chóp tức giác đều. D. Hình lập phương.
+ Cho tập hợp A. Từ tập hợp A có thể lập được bao nhiêu số gồm 8 chữ số đôi một khác nhau sao cho các số này lẻ và không chia hết cho 5?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com