Đề KSCL lần 3 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc


Ngày … tháng 03 năm 2021, trường THPT Nguyễn Viết Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 10 năm học 2020 – 2021 lần thứ ba.

Đề KSCL lần 3 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc mã đề 072 gồm 04 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL lần 3 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà khoa học đã thấy rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có x con cá (x thuộc Z) thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng là 480 – 20x (gam). Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau mỗi vụ thu hoạch được nhiều cá nhất?
+ Cho hình thang vuông ABCD đường cao AD = h, cạnh đáy AB = a, CD = b. Tìm hệ thức liên hệ giữa a, b, h để BD vuông góc với trung tuyến AM của tam giác ABC.
+ Cho biết hai số a và b dương có tổng bằng 3. Khi đó, tích hai số a và b?
A. có giá trị lớn nhất là 9/4. B. có giá trị lớn nhất là 3/2.
C. không có giá trị lớn nhất. D. có giá trị nhỏ nhất là 9/4.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com