Đề KSCL lần 3 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc


Ngày … tháng 03 năm 2021, trường THPT Nguyễn Viết Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 11 năm học 2020 – 2021 lần thứ ba.

Đề KSCL lần 3 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc mã đề 019 gồm 04 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL lần 3 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Tung một con xúc sắc không đồng chất thì xác suất xuất hiện mặt hai chấm và ba chấm lần lượt gấp hai và ba lần xác suất xuất hiện các mặt còn lại, xác suất xuất hiện các mặt còn lại như nhau. Xác suất để sau 7 lần tung có đúng 3 lần xuất hiện số mặt chẵn và 4 lần xuất hiện số mặt lẻ gần bằng số nào sau đây?
+ Cho tứ diện ABCD. Trên các cạnh AD, BC theo thứ tự lấy các điểm M, N sao cho AM/AD = NC/BC = 1/3. Gọi (P) là mặt phẳng chứa MN và song song với CD. Khi đó mặt phẳng (P) cắt tứ diện ABCD theo thiết diện là?
A. Hình bình hành. B. Hình thang có đáy lớn gấp 3 lần đáy nhỏ.
C. Hình thang có đáy lớn gấp 2 lần đáy nhỏ. D. Hình tam giác.
+ Cho tứ diện ABCD có tất cả các cạnh bằng a, I là trung điểm của AC, J là một điểm trên cạnh AD sao cho AJ = 2JD. (P) là mặt phẳng chứa IJ và song song với AB. Tính diện tích thiết diện khi cắt tứ diện bởi mặt phẳng (P).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]