Đề KSCL Toán 11 lần 2 năm 2020 – 2021 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc


Ngày … tháng 03 năm 2021, trường THPT Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 11 lần 2 giai đoạn giữa học kì 2 năm học 2020 – 2021.

Đề KSCL Toán 11 lần 2 năm 2020 – 2021 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc được biên soạn theo hình thức đề thi trắc nghiệm 100%, đề gồm 05 trang với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Ma trận đề KSCL Toán 11 lần 2 năm 2020 – 2021 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:

TT Nội dung kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tổng
1 Hàm số lượng giác 1 1 0 0 2
2 Phương trình lượng giác 2 3 2 1 8
3 Quy tắc đếm, hoán vị – chỉnh hợp – tổ hợp 2 1 1 0 4
4 Nhị thức Newton 1 1 0 0 2
5 Xác suất 1 1 1 1 4
6 Dãy số 1 1 0 0 2
7 Cấp số cộng – cấp số nhân 2 2 1 1 7
8 Giới hạn dãy số 1 0 1 0 2
9 Phép biến hình 2 1 0 0 4
10 Quan hệ song song 3 4 4 2 13
11 Toán 10 2 2 0 0 4
Tổng Tỉ lệ % mức độ nhận thức 36% 34% 20% 10% 100%

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com