Đề thi giữa kỳ 2 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên


Đề thi giữa kỳ 2 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 30 câu, chiếm 06 điểm, phần tự luận gồm 04 câu, chiếm 04 điểm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

Nội dung đề thi giữa kỳ 2 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên:
Bài 1: Bất đẳng thức 1.
Bài 2: Bất phương trình, hệ BPT một ẩn.
Bài 3:
a) Dấu của nhị thức bậc nhất.
b) Dấu của tích, thương các NTBN.
Bài 4:
a) Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
b) Hệ BPT bậc nhất hai ẩn.
c) Áp dụng vào bài toán kinh tế.
Bài 5:
a) Dấu của tam thức bậc hai.
b) Bất phương trình bậc hai một ẩn.
Bài: Ôn tập chương IV.
a) BPT chứa ẩn ở mẫu.
b) BPT chứa dấu GTTĐ.
c) BPT chứa căn bậc hai.
Bài 3: Các HTL trong TG và giải TG.
Bài 1:
a) VT chỉ phương, VT pháp tuyến.
b) PT tham số của đường thẳng.
c) PT tổng quát của đường thẳng.
d) Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.
e) Góc và khoảng cách.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com