Đề thi thử Toán tốt nghiệp THPT 2021 lần 3 trường Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa


Đề thi thử Toán tốt nghiệp THPT 2021 lần 3 trường Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa mã đề 001 gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi thử Toán tốt nghiệp THPT 2021 lần 3 trường Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa:
+ Cho hình trụ có chiều cao a2 và hình chữ nhật ABB’A’ nằm trên mặt phẳng không vuông góc với đáy của hình trụ. Biết AB nằm trên đường tròn đáy thứ nhất, A’B’ nằm trên đường tròn đáy thứ hai của hình trụ và AB = A’B’ = a, diện tích hình chữ nhật ABB’A’ bằng 2a2. Thể tích khối trụ đã cho bằng?
+ Cho hai hộp đựng bi, đựng 2 loại bi là bi trắng và bi đen, tổng số bi trong hai hộp là 20 bi và hộp thứ nhất đựng ít bi hơn hộp thứ hai. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 bi. Cho biết xác suất để lấy được 2 bi đen là 55/84, tính xác suất để lấy được 2 bi trắng?
+ Một người gửi tiền tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 6,1%năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc và tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được số tiền lãi ít nhất bằng số tiền gửi ban đầu, giả định trong thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?
A. 12 năm. B. 13 năm. C. 10 năm. D. 11 năm.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com