Hướng dẫn giải các dạng toán đạo hàm


Tài liệu gồm 63 trang, hướng dẫn giải các dạng toán đạo hàm trong chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 5.

BÀI 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM.
+ Dạng 1.1. Tính đạo hàm của hàm số bằng định nghĩa.
+ Dạng 1.2. Ý nghĩa của đạo hàm vào một số bài toán.
+ Dạng 1.3. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số.
+ Dạng 1.4. Mối quan hệ giữa tính liên tục và đạo hàm của hàm số.

BÀI 2. QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM.
+ Dạng 2.1. Tính đạo hàm của hàm số chứa đa thức, chứa căn thức.
+ Dạng 2.2. Một số ứng dụng của đạo hàm.

BÀI 3. ĐẠO HÀM CỦA CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.
+ Dạng 3.1. Tính đạo hàm của các hàm số lượng giác.
+ Dạng 3.2. Chứng minh đẳng thức hoặc giải phương trình.
+ Dạng 3.3. Tính giới hạn của hàm số có chứa biểu thức lượng giác.

BÀI 4. ĐẠO HÀM CẤP HAI.
+ Dạng 4.1. Tính đạo hàm cấp hai – Ý nghĩa của đạo hàm cấp hai.
+ Dạng 4.2. Chứng minh đẳng thức chứa đạo hàm cấp 2.
+ Dạng 4.3. Vận dụng đạo hàm cấp hai chứng minh đẳng thức tổ hợp.

BÀI 5. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 5.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com