Kiến thức trọng tâm môn Toán 12


Tài liệu gồm 37 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Th.S Phạm Hoàng Điệp và thầy giáo Nguyễn Thái Hoàng, tổng hợp kiến thức trọng tâm môn Toán 12, bao gồm đầy đủ công thức và dạng toán, hỗ trợ học sinh tra cứu trong quá trình học tập môn Toán lớp 12 và ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

I ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH
A Lớp 10
+ Dạng 1. Xét dấu.
+ Dạng 2. Phương trình cơ bản.
B Lớp 11
+ Dạng 3. Cấp số cộng.
+ Dạng 4. Cấp số nhân.
+ Dạng 5. Đạo hàm.
+ Dạng 6. Công thức lượng giác.
C Lớp 12
+ Dạng 7. Quy tắc xét tính đơn điệu hàm số.
+ Dạng 8. Cực trị hàm số.
+ Dạng 9. Cực trị hàm bậc 3 – trùng phương.
+ Dạng 10. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.
+ Dạng 11. Đường tiệm cận.
+ Dạng 12. Đồ thị hàm số.
+ Dạng 13. Tịnh tiến đồ thị và phép suy đồ thị.
+ Dạng 14. Sự tương giao.
+ Dạng 15. Lũy thừa (a > 0).
+ Dạng 16. Lôgarit (0 < a khác 1, 0 < b khác 1).
+ Dạng 17. Hàm số lũy thừa y = x^α, α thuộc R.
+ Dạng 18. Hàm số mũ y = a^x (a > 0).
+ Dạng 19. Hàm số lôgarit y = loga x.
+ Dạng 20. Phương trình, bất phương trình mũ.
+ Dạng 21. Phương trình và bất phương trình logarit.
+ Dạng 22. Lãi suất ngân hàng.
+ Dạng 23. Nguyên hàm.
+ Dạng 24. Tích phân.
+ Dạng 25. Diện tích hình phẳng.
+ Dạng 26. Thể tích khối tròn xoay.
+ Dạng 27. Thể tích vật thể.
+ Dạng 28. Số phức.

II HÌNH HỌC
+ Dạng 29. Một số công thức cần nhớ.
+ Dạng 30. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
+ Dạng 31. Góc giữa hai mặt phẳng.
+ Dạng 32. Khoảng cách từ chân đường vuông góc đến mặt bên.
+ Dạng 33. Khối đa diện đều.
+ Dạng 34. Mặt phẳng đối xứng của một số hình thường gặp.
+ Dạng 35. Hình học phẳng.
+ Dạng 36. Diện tích đa giác.
+ Dạng 37. Thể tích khối đa diện.
+ Dạng 38. Hình chóp đều.
+ Dạng 39. Tỉ số thể tích khối chóp.
+ Dạng 40. Tỉ số thể tích khối lăng trụ.
+ Dạng 41. Khối tròn xoay.
+ Dạng 42. Thiết diện khối nón và trụ.
+ Dạng 43. Thiết diện không đi qua trục.
+ Dạng 44. Bán kính đường tròn ngoại tiếp.
+ Dạng 45. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện.
+ Dạng 46. Mặt cầu nội tiếp.
+ Dạng 47. Tọa độ trong không gian.
+ Dạng 48. Ứng dụng tích có hướng của hai vec-tơ.
+ Dạng 49. Phương trình mặt cầu.
+ Dạng 50. Một số yếu tố trong tam giác.
+ Dạng 51. Phương trình tổng quát của mặt phẳng.
+ Dạng 52. Phương trình đường thẳng.
+ Dạng 53. Góc.
+ Dạng 54. Khoảng cách.
+ Dạng 55. Vị trí tương đối.
+ Dạng 56. Tọa độ hình chiếu và đối xứng của một điểm qua mặt phẳng.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com