20 đề ôn tập học kỳ 2 Toán 10 năm học 2020 – 2021 – Đặng Việt Đông


Tài liệu gồm 359 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Việt Đông (giáo viên Toán trường THPT Nho Quan A, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), tuyển tập 20 đề ôn tập học kỳ 2 Toán 10 năm học 2020 – 2021 có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 10 rèn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát chất lượng môn Toán 10 giai đoạn cuối học kì 2 năm học 2020 – 2021.

Mục lục tài liệu 20 đề ôn tập học kỳ 2 Toán 10 năm học 2020 – 2021 – Đặng Việt Đông:
Đề số 01: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 02).
Đề số 02: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 18).
Đề số 03: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 27).
Đề số 04: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 42).
Đề số 05: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 56).
Đề số 06: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 71).
Đề số 07: 35 câu trắc nghiệm + 04 câu tự luận (Trang 85).
Đề số 08: 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận (Trang 94).
Đề số 09: 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận (Trang 109).
Đề số 10: 35 câu trắc nghiệm + 03 câu tự luận (Trang 126).
Đề số 11: 40 câu trắc nghiệm + 02 câu tự luận (Trang 140).
Đề số 12: 50 câu trắc nghiệm (Trang 158).
Đề số 13: 50 câu trắc nghiệm (Trang 176).
Đề số 14: 50 câu trắc nghiệm (Trang 193).
Đề số 15: 50 câu trắc nghiệm (Trang 215).
Đề số 16: 50 câu trắc nghiệm (Trang 236).
Đề số 17: 50 câu trắc nghiệm (Trang 258).
Đề số 18: 50 câu trắc nghiệm (Trang 283).
Đề số 19: 50 câu trắc nghiệm (Trang 314).
Đề số 20: 50 câu trắc nghiệm (Trang 341).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com