Bài tập trắc nghiệm phép biến đổi đồ thị có đáp án và lời giải


Tài liệu gồm 17 trang, được biên soạn bởi cô giáo Phan Thị Định, tuyển chọn 33 bài tập trắc nghiệm phép biến đổi đồ thị có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình Giải tích 12 chương 1 và ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Trích dẫn tài liệu bài tập trắc nghiệm phép biến đổi đồ thị có đáp án và lời giải:
+ Cho hàm số có đồ thị C được vẽ bằng đường nét đứt như hình vẽ. Hỏi đồ thị được vẽ bằng đường nét liền là đồ thị hàm số nào trong các phương án A, B, C, D dưới đây?
+ Cho hàm số có đồ thị C. Tịnh tiến C sang phải 2 đơn vị ta được đồ thị hàm số nào?
+ Cho hàm số có đồ thị C cho bởi Hình 1. Hỏi đồ thị ở Hình 2 là đồ thị hàm số nào trong các phương án A, B, C, D dưới đây?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com