Đề KSCL bồi dưỡng Toán 12 lần 2 năm 2020 – 2021 trường Hậu Lộc 1 – Thanh Hóa


Đề KSCL bồi dưỡng Toán 12 lần 2 năm 2020 – 2021 trường Hậu Lộc 1 – Thanh Hóa mã đề 357 gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề KSCL bồi dưỡng Toán 12 lần 2 năm 2020 – 2021 trường Hậu Lộc 1 – Thanh Hóa:
+ Cho hai khối cầu đồng tâm có bán kính là 1 và 4. Xét hình chóp 1 2 3 4 5 6 S A A A A A A. có đỉnh S thuộc mặt cầu nhỏ và các đỉnh thuộc mặt cầu lớn. Tìm giá trị lớn nhất của thể tích khối chóp 1 2 3 4 5 6 S A A A A A A.
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1;0;2), B(-1;1;3), C(3;2;0) và mặt phẳng (P): x + 2y – 2z + 1 = 0. Biết rằng điểm M(a;b;c) thuộc mặt phẳng (P) sao cho biểu thức 2 2 2 MA MB MC đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó a b c bằng?
+ Cho hình trụ có diện tích toàn phần là 4pi và có thiết diện cắt bởi mặt phẳng qua trục là hình vuông. Tính thể tích khối trụ.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com