Đề KSCL Toán thi THPT Quốc gia 2021 lần 2 trường THPT Nga Sơn – Thanh Hóa


Đề KSCL Toán thi THPT Quốc gia 2021 lần 2 trường THPT Nga Sơn – Thanh Hóa mã đề 132 gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề KSCL Toán thi THPT Quốc gia 2021 lần 2 trường THPT Nga Sơn – Thanh Hóa:
+ Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần lượt bằng 1m và 1,5m. Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và có thể tích bằng tổng thể tích của hai bể trên. Bán kính đáy của bể nước dự định làm gần nhất với kết quả nào dưới đây?
+ Cho lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy bằng 10, cạnh bên bằng 20. Gọi M N P lần lượt là các điểm thỏa mãn MA MC NB NA PB PC 2 3 0. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A B C M N P bằng?
+ Cho phương trình 2 2 cos 4x x m x với m là tham số thực. Gọi m0 là giá trị của m sao cho phương trình trên có đúng một nghiệm thực. Khẳng định nào dưới đây đúng?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com