Đề thi giữa kỳ 2 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Đoàn Thượng – Hải Dương


Đề thi giữa kỳ 2 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Đoàn Thượng – Hải Dương được biên soạn theo hình thức đề trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 35 câu, chiếm 07 điểm, phần tự luận gồm 03 câu, chiếm 03 điểm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

Trích dẫn đề thi giữa kỳ 2 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Trong không gian cho ba đường thẳng phân biệt. Mệnh đề nào sau đây SAI?
A. Nếu u và v lần lượt là các vecto chỉ phương của hai đường thẳng a và b thì.
B. Hai đường thẳng vuông góc với nhau có thể cắt nhau hoặc chéo nhau.
C. Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì cắt nhau.
D. Nếu thì.
+ Cho hàm số. Chọn khẳng định đúng:
A. Hàm số không liên tục trên khoảng (0;1). B. Hàm số liên tục trên tập số thực R.
C. Hàm số không liên tục tại x = 0. D. Hàm số không liên tục tại x = 1.
+ Cho hàm số f(x). Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số gián đoạn trên khoảng (0;pi). B. Hàm số liên tục trên toàn bộ tập xác định.
C. Hàm số gián đoạn tại x = 0. D. Hàm số không liên tục trên khoảng (0;pi/2).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com