Đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai


Chiều thứ Ba ngày 27 tháng 04 năm 2021, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai tổ chức kiểm tra chất lượng môn Toán lớp 12 THPT và GDTX giai đoạn cuối học kì 2 năm học 2020 – 2021.

Đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai mã đề 12 gồm 04 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết mã đề 01.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai:
+ Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d?
+ Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1;0;2) và B(3;-4;6). Trung điểm của đoạn AB có tọa độ?
+ Cho hàm số f(x) = 4×3 – 6. Khi đó bằng?
+ Nếu F(x) = x4 là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên R thì giá trị của bằng?
+ Trong không gian Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm A(-6;7;9) trên trục Ox có tọa độ là?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com