Đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Đan Phượng – Hà Nội


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 12 năm học 2020 – 2021 trường THPT Đan Phượng, thành phố Hà Nội; đề thi mã đề 897 gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Đan Phượng – Hà Nội:
+ Trên mặt phẳng tọa độ Oxy tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện: tổng bình phương của phần thực và phần ảo của z bằng 1, đồng thời phần thực của z không âm là:
A. Nửa đường tròn tâm O bán kính bằng 1, nằm phía trên trục Ox.
B. Nửa đường tròn tâm O bán kính bằng 1, nằm phía dưới trục Ox.
C. Nửa đường tròn tâm O bán kính bằng 1, nằm bên phải trục Oy.
D. Nửa đường tròn tâm O bán kính bằng 1, nằm bên trái trục Oy.
+ Trong mặt phẳng phức, gọi M là điểm biểu diễn số phức z a bi M là điểm biểu diễn số phức liên hợp của z. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. M đối xứng với M qua Oy. B. M đối xứng với M qua Ox.
C. M đối xứng với M qua đường thẳng y x. D. M đối xứng với M qua O.
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M (1;2;3). Gọi (P) là mặt phẳng đi qua điểm M và cách gốc tọa độ O một khoảng lớn nhất, mặt phẳng (P) cắt các trục tọa độ tại các điểm A B C. Tính thể tích khối chóp O.ABC.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com