Đề thi học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Phú Yên


Thứ Ba ngày 30 tháng 03 năm 2021, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Toán THPT cấp tỉnh năm học 2020 – 2021.

Đề thi học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Phú Yên gồm 01 trang với 06 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 180 phút.

Trích dẫn đề thi học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Phú Yên:
+ Cho tam giác nhọn ABC có đường cao AM, trực tâm H. Đường thẳng BH cắt đường tròn đường kính AC tại D, E (BD < BE). Đường thẳng CH cắt đường tròn đường kính AB tại F, G (CF < CG). Đường tròn ngoại tiếp tam giác DMF cắt BC tại điểm thứ hai là N.
a) Chứng minh rằng các điểm G, M, N, E cùng thuộc một đường tròn.
b) Chứng minh rằng các đường thẳng BF, CD, HN đồng quy.
+ Cho P(x), Q(x) là các đa thức có hệ số cao nhất bằng 1 và các hệ số đều là số thực và deg P(x) = deg Q(x) = 2020. Chứng minh rằng nếu phương trình P(x) = Q(x) không có nghiệm thực thì phương trình P(x + 2021) = Q(x – 2021) có nghiệm thực.
+ Cho p là số nguyên tố khác 2; a và b là hai số tự nhiên lẻ sao cho (a + b) chia hết cho p, (a − b) chia hết cho (p – 1). Chứng minh rằng (a^b + b^a) chia hết 2p.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com