Đề thi HSG Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Lưu Hoàng – Hà Nội


Đề thi HSG Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Lưu Hoàng – Hà Nội gồm 01 trang với 05 câu tự luận, thời gian làm bài 120 phút, đề thi có lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn đề thi HSG Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Lưu Hoàng – Hà Nội:
+ Cho parabol 2 P y x bx c (b c là các tham số thực).
a) Tìm giá trị của b c biết parabol P đi qua điểm M(3;2)  và có trục đối xứng là đường thẳng x 1.
b) Với giá trị của b c tìm được ở câu a, tìm m để đường thẳng d y x m cắt parabol P tại hai điểm phân biệt AB sao cho tam giác OAB vuông tại O (với O là gốc tọa độ).
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A và B. Tìm tọa độ điểm C sao cho tam giác ABC vuông cân tại A.
+ Cho ba số thực x y z thỏa mãn x y z 1 1 1 và 1 1 1 2 x y z. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A x y z 1 1 1.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com