400 bài tập trắc nghiệm số phức có đáp án và lời giải chi tiết


Tài liệu gồm 122 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Hoàng Tuyên và thầy giáo Minh Tâm, tuyển chọn 400 bài tập trắc nghiệm số phức có đáp án và lời giải chi tiết; các câu hỏi và bài tập được phân loại thành 10 dạng toán; tài liệu giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình Giải tích 12 chương 4 và ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

+ Dạng toán 1. Các phép toán số phức (Trang 3).
+ Dạng toán 2. Phần thực – phần ảo của số phức (Trang 10).
+ Dạng toán 3. Số phức liên hợp (Trang 13).
+ Dạng toán 4. Module số phức (Trang 17).
+ Dạng toán 5. Phương trình bậc nhất (Trang 22).
+ Dạng toán 6. Phương trình bậc hai & mối liên hệ giữa hai nghiệm (Trang 28).
+ Dạng toán 7. Phương trình bậc cao (Trang 44).
+ Dạng toán 8. Biểu diễn số phức (Trang 52).
+ Dạng toán 9. Tập hợp điểm biểu diễn số phức (Trang 66).
+ + Dạng toán 9.1. Tập hợp điểm biểu diễn là đường thẳng (Trang 66).
+ + Dạng toán 9.2. Tập hợp điểm biểu diễn là đường tròn (Trang 72).
+ + Dạng toán 9.3. Tập hợp điểm biểu diễn là đường Coníc (Trang 79).
+ Dạng toán 10. Max – min của module số phức (Trang 83).
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]