Bài tập VD – VDC đường tiệm cận của đồ thị hàm số có đáp án và lời giải


Tài liệu gồm 35 trang, được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo nhóm Strong Team Toán VD – VDC, tuyển tập 40 bài tập VD – VDC đường tiệm cận của đồ thị hàm số có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn tài liệu bài tập VD – VDC đường tiệm cận của đồ thị hàm số có đáp án và lời giải:
+ Đồ thị hàm số 2 31 21 x x y x x có bao nhiêu đường tiệm cận?
+ Tìm m để đồ thị hàm số 2 2 mx x 3 1 y x x có 2 đường tiệm cận đứng và 2 đường tiệm cận ngang tạo thành hình chữ nhật có diện tích bằng 2.
+ Có bao nhiêu giá trị m nguyên thuộc khoảng 10 10 để đồ thị hàm số 4 2 2 x xm y x có đúng ba đường tiệm cận?
+ Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số 2 2020 1 2 x y x mx m có đúng hai tiệm cận đứng?
+ Gọi m n lần lượt là số đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 2 2 3 1 4 xx x y x. Khi đó m n bằng?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com