Đề đánh giá chất lượng Toán 12 năm 2020 – 2021 trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa


Đề đánh giá chất lượng Toán 12 năm học 2020 – 2021 trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa được biên soạn theo hình thức đề 100% trắc nghiệm, đề gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề đánh giá chất lượng Toán 12 năm 2020 – 2021 trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa:
+ Ông Đức gửi ngân hàng số tiền 500.000.000 đồng loại kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 5,6% trên một năm theo thể thức lãi kép (tức là nếu đến kỳ hạn người gửi không rút lãi ra thì tiền lãi được tính vào vốn của kỳ kế tiếp). Hỏi sau 3 năm 9 tháng ông Đức nhận được số tiền (làm tròn đến hàng nghìn) cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu? Biết rằng ông Đức không rút cả gốc lẫn lãi trong các định kỳ trước đó và nếu rút trước kỳ hạn thì ngân hàng trả lãi suất theo loại không kỳ hạn 0,00027% trên một ngày. (Một tháng tính 30 ngày).
A 606.627.000 đồng. B 623.613.000 đồng. C 606.775.000 đồng. D 611.764.000 đồng.
+ Gọi S là tập hợp tất cả các số thực m sao cho đồ thị hàm số y = |2×4 − 4(m − 1)x2 − m2 + 3m − 2| có đúng 5 cực trị. Số phần tử m ∈ [−2021;2021] ∩ S có giá trị nguyên là?
+ Giả sử tồn tại số thực m sao cho phương trình ex − e−x = 2cosmx có 2021 nghiệm thực phân biệt. Số nghiệm phân biệt của phương trình ex + e−x = 2cosmx+4 là?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com