Đề học sinh giỏi tỉnh Toán THPT & GDTX năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Đắk Lắk


Đề học sinh giỏi tỉnh Toán THPT & GDTX năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Đắk Lắk gồm 01 trang với 05 bài toán tự luận, thời gian làm bài 180 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 17 tháng 03 năm 2021.

Trích dẫn đề học sinh giỏi tỉnh Toán THPT & GDTX năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Đắk Lắk:
+ Cho hàm số y = f(x) = x^4 + mx^2 + 4 có đồ thị (C) với m là tham số.
1) Khi m = -5, viết phương trình các tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của nó với trục hoành.
2) Tìm tất cả các giá trị thực của m để đồ thị (C) có 3 điểm cực trị nằm trên các trục toạ độ.
+ Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 4^x – m.2^(x + 1) + 2m = 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn điều kiện x1 + x2 = 4.
+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(1;2;1), B(-2;1;3), C(2;-1;3), D(0;3;1). Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A, B và cách đều hai điểm C, D sao cho C và D nằm khác phía so với mặt phẳng (P).
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]